ကခုန်လမ်းမက္ကစီကိုအတွက်သည်တစ်ဘုံအရာဖြစ်ပါသည်၊ကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်လမ္းပြဇာတ်၊ နှင့်ဂီတပညာရှင်။ တစ်မိန်းကလေးမက္ကစီကိုအတွက်-တစ်အံ့ဖွယ်။ အဆက်အသွယ်စာမျက်နှာနှင့်အတူဗွီဒီယို:’မက္ကဆီကန်မိန်းကလေး။ အကအခုန်။ သင်ကဲ့သို့)-အွန်လိုင်းဗီဒီယို’ကခုန်လမ်းမက္ကစီကိုအတွက်သည်တစ်ဘုံအရာဖြစ်ပါသည်၊ကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်လမ္းပြဇာတ်၊ နှင့်ဂီတပညာရှင်။ တစ်မိန်းကလေးမက္ကစီကိုအတွက်-တစ်အံ့ဖွယ်။

About