သုံးပါနှင့်ကူးယူ၏ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများသည်သာနှင့်အတူတတ်နိုင်တက်ကြွစွာချိတ်ဆက်ဖို့အရင်းအမြစ်။ အသုံးပြုခြင်း၏ဓာတ္ပံုမ်ားခွင့်ပြုထားသည်သာနှင့်အတူရေးသားထားသောသဘောတူဝက်ဘ်ဆိုက်၏အုပ်ချုပ်ရေး။ အရာဝတ္ထု၏နေရာချထားမှုမူပိုင်(ဓါတ္ပံု၊ဗီဒီယိုများ၊စာပေလက်ရာများ၊အမှတ်တံဆိပ်များ၊စသည်တို့ကို။) ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကန့်သတ်ရှိခြင်းသူတို့အားလုံး၏လိုအပ်သောအခွင့်အရေးအတွက်နေရာထိုင်ခင်း။ ပစၥည္းအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာကည့္ျကထုတ်ပြန်ခဲ့သောဖက်ဒရယ်အဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကြီးကြပ်အတွက်နယ်ပယ်များကွန်း၊အချက်အလက်နည်းပညာနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆက်သွယ်ရေးဆယ်ဇွန်လ။ တဆယ်ခြောက်ယောက်အသွယ်အသေးစိတ်အတာ္ကအများပြည်သူပိုင်(အဝင်၊အ):အီးမေးလ်:ဖုန္း

About